Skriv i vår gästbok!
Lyssna på en intervju i Radio Uppland!

Barns tankar lämnar avtryck

Utställning i Botaniska trädgården i Uppsala 12, 13 och 14 maj 2006

När barn har huvudrollen.
Barns tankar lämnar avtryck.
Från följande förskolor har c:a 200 barn fått en plats i Botaniska trädgården att utforska och fantisera omkring. Hur tänker barn kring denna plats, vad ser de och vad vill de?

Med den här utställningen vill vi visa på barns stora resurser och kreativitet. Vi vill ge barnen en röst och en synlig identitet i samhället. Vi vill också ge en positiv bild av förskolan - vad den kan vara och ge barn.

Vi är några förskolor i Uppsala/Knivsta, som har startat nätverket Prisma, med syfte att bl. a. sprida kunskap om och intresset för Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Den har kallats "lyssnandets pedagogik" - vi vill lyssna, observera och dokumentera hur barnen leker, arbetar och tänker - och var deras lust och nyfikenhet finns.

Det vi ser och hör ligger till grund för hur vi arbetar med barnen. Då kan vi utmana med nya tankar och material för att locka fram det kreativa och skapande, som finns hos alla barn.

Reggio Emilia InstitutetUpp igen!

FÖRSKOLOR SOM HAR VARIT MED
Solskenets förskola i Gränby!
Kontaktperson: Annette Bladsjö.

Plantans förskola i Luthagen!
Kontaktperson: Kirsten Havemose.

Solhattens förskola i Knivsta!
Kontaktperson: Ulrica Ålander.

Barnbitens förskola i Stabby!
Kontaktperson: Katarina Janwald.

Tittuts förskola i Flogsta!
Kontaktperson: Karin Göthberg-Gellerstig.

Fasanens förskola i Årsta!
Kontaktperson: Eva Jäger.

Länk till Sommarfest 13 juni
© Rolf Malmquist