Spelmansstämma Disagården maj 2005


© Rolf Malmquist