Personal som elever möter
TILLBAKS

KomVuxutbildning på i Uppsala

Det kom ett mejl till Studiefrämjandet för några veckor sedan.
/ ROLF MALMQUIST [Idag är det onsdag 5 september 2007]

Hej Rolf!

Jag vill bara tacka igen för otroligt bra datakurser och framför allt de fantastiska lärare som Studiefrämjandet har!

Jag arbetar på Arlanda och har läst flera flexkurser inom data på Studiefrämjandet. Det är ett mycket bra sätt att inhämta datakunskap, genom att studera på detta sätt när man samtidigt arbetar, tycker jag. De lärarledda lektionerna som man kan välja att gå på när man vill har varit mycket bra! Dessutom har jag alltid blivit så otroligt väl bemött av både er lärare och all personal på Studiefrämjandet! Jag rekommenderar er alltid varmt till alla som jag känner och som vill lära sig mer om data!

Dessutom har era kurser stärkt mitt självförtroende när det gäller datakunskap, så jag har vågat läsa en kurs i Interkulturell kommunikation på distans på Kalmar Högskola, och i höst ska jag börja på Arbetsterapeut-utbildningen i Luleå och läsa på distans i 3 år. Detta hade jag aldrig vågat göra om jag inte fått möjlighet att läsa hos er! Tack!

Lycka till i fortsättningen!

Många hälsningar

Marie-Louise Jodén


Britt-Marie var självlärd och har suttit på olika jobb, där man var tvungen att kunna en del och hela tiden fick fråga arbetskompisar om hur man skulle göra det och det! Men nu kände hon att hon ville lära sig ordentligt! Hon trodde inte att hon skulle lära sig så mycket på dessa flexkurser! Men hon märkte att läraren var mycket närvarande, antingen i det fysiska klassrummet eller i klassrummet i FirstClass!

Britt-Marie tycker att hon har lärt sig väldigt mycket och hon tycker att det var värdefullt att vi rekommenderade att hon skulle gå kursen Operativsystem, för nu efteråt fattar hon inte hur hon förut klarade sig utan de kunskaperna!

Det har varit mycket bra att inte sitta hemma ensam, utan att ha en eller flera att bolla emot. "Christina och jag har suttit mycket och hjälpt varandra" säger Britt-Marie. Det har också varit mycket bra med att kunna studera i egen takt! Det är väldigt bra att sitta på Sfr, framförallt med samvaron och kontakterna med andra och den fina stämningen på Sfr, som allt samverkar till ett mycket bra studieklimat!

DK och OP är en mycket bra grund att ha när man ska lära sig att jobba med en dator!

Christina ville verkligen lära sig men trodde inte att hon skulle lära sig så bra på en flexkurs! Hon började sitta i Studiefrämjandets datasalar och lärde där känna känna Britt-Marie. Sedan har de två hjälpts åt hela tiden. Det har varit mycket bra att kunna sitta två stycken och kunna bolla mot varann! Hon har svårt att tänka sig att sitta hemma och studera! Hon tycker att hon har gjort enorma framsteg på tre månader!

Hon märker hur mycket hon verkligen har lärt sig när det nu kommer nya elever som behöver hjälp! Christina är också mycket glad att hon och Britt-Marie uppmanades av oss att gå OP! Det har varit mycket bra att vara två som hjälper och sporrar varann att gå vidare! Det var verkligen toppen med en lärarledd förmiddag om Excel!

Christina Elander och Britt-Marie Lindblad
Britt-Marie fick tips av sin frissa i Eriksberg, som efter
att ha gått kurs (flexkurs) på Sfr har blivit helt besatt
av datorer och hon var nybörjare när hon började!
Christina och Britt-Marie funderar på filtillägg!
Det är väldigt bra att sitta på Sfr, framförallt med samvaron och kontakterna med andra och den fina stämningen på Sfr, som allt samverkar till ett mycket bra studieklimat!


Anita Bergsten har jobbat på Akademiska sjukhuset, men ville lära sig data och därmed kunna söka andra jobb. Uppropet och introduktionerna gav en mycket positiv bild av Studiefrämjandet och KomVuxutbildningen! säger Anita. Man blev bjuden på fika och det var mycket trevlig och mysig stämning i caféet! Ulla och Karin fick mig att känna mig mycket välkommen till Studiefrämjandet!

Jag kom igång med studierna mycket bra, jag tror det var tack vare att jag valde att sitta i Studiefrämjandets datasalar! Där fanns det alltid någon att fråga, någon lärare eller någon annan elev!

Nu när jag har kommit igång och lärt mig väldigt mycket, så ser jag mer möjligheterna till att få jobb efter kurserna. Jag märker också att nu är det andra nya elever som frågar mig om hjälp och det är roligt att hjälpa andra!


Ann-Christin Björkholm är mycket nöjd med KomVuxutbildningen i data, hon har lärt sig mycket, även fast hon kunde en del innan hon började. Anki, som hon kallas, tog tjänstledigt från sitt jobb för att studera, bland annat några datautbildningar. Hon fick tipset om Studiefrämjandet (Sfr) och KomVux-kurserna från sin syster, som har gått KomVuxutbildning. Upprop, introduktion och utbildningen i FirstClass är hon mycket nöjd med, det var tydligt, noggrant, grundligt och logiskt! Man kände sig mycket välkommen!

Anki tycker att det är toppen med flexutbildningen, mycket bra att kunna planera sin studietid själv och väldigt bra med öppettiderna på Sfr - 08:00-21:30. Det är lugnt och bra i datasalarna på Sfr och mycket bra gemenskap. Anki säger att "Jag är mycket tacksam för den här studietiden och det har varit skönt att göra ett avbrott i sitt arbete!"

Stämningen i caféet är väldigt fin, alla är så trevliga; personal, lärare och elever!


Andreas Viitamäki började att studera på Studiefrämjandet för att höja sitt gymnasiebetyg. Han var litet skeptisk till flexkurser. Han valde att sitta och studera på Sfr och det har passat honom väldigt bra och det har fungerat över förväntan! Han kunde rätt mycket när det gäller datakurser, men han tycker att han har lärt sig mycket ändå!

Han tycker att det är mycket bra upplagt med övningar och uppgifter! Han fick den hjälp han behövde i början. När jag frågar honom vad han skulle vilja lära sig mer om, när det gäller datakurser, så svarar Andreas att han skulle vilja fördjupa sig i Webbdesign!


Mohammad Bardizi började här därför att han inget kunde om datorer och datorprogram och ville lära sig. Han har varit länge i Sverige men har hela tiden jobbat så mycket att han inte har haft tid att läsa data! Hans kompis Sepehr tipsade om kurserna på Sfr.

Han tycker att han har lärt sig massor, en fantastisk utveckling från 0 till 100 på 6 veckor! Han tycker att hans studier har lyckats över förväntan! Han började 8 februari. Han går kursen Datorkunskap och tänker fortsätta med fler datakurser.

Nu är han inte rädd att prova på nya saker på datorn, han vågar mycket mer. Han tycker att han har kommit igång på ett bra sätt, mycket tack vare att han har valt att sitta här på Sfr och träna! "Det har givit mig fantastiskt mycket", säger Mohammad!

Han inser också att han kommer att lära sig mycket mer. Han har fått den hjälp han har behövt av Kjell och mig genom att sitta här framförallt på elevstödstider. Han har också hjälpt andra och det har varit givande. Jag frågade honom om stämningen här på Sfr, i datasalen och i caféet! Han svarade att han tycker att det är en fantastisk fin stämning här!

På min fråga om han har något tips till nya elever, så svarar Mohammad: Ta det lugnt, ha is i magen och framförallt, sitt och träna på Sfr!


Bodil Brewitz är arbetslös sjuksköterska efter 31 år varav de sista 18 åren på akutmottagningen på UAS.

Varför anmälde Bodil sig till datakurser? "Jag ville höja min kompetens på det området. Jag kunde praktiskt taget inget om data." säger Bodil.

"Var fick du reda på om våra KomVuxkurser i data?" frågar jag. "Genom Infoteket på Arbetsförmedlingen och så gick jag till CVL och ansökte." svarar hon.

"Har du lärt dig något?" frågar jag Bodil. "Ja, massor!" svarar Bodil. "Jag var ren nybörjare när jag startade och nu är jag klar med kurserna Datorkunskap och Operativsystem och har nyss börjat med Programhantering. Och jag tycker att det är så roligt, det är en helt ny och intressant värld som har öppnat sig!"

"Svårigheter på vägen?" frågar jag. "Inga när det gäller inlärning, jag är dessutom väldigt envis och har tränat mycket! Jag tycker att instruktionerna är väldigt bra, det är bara att läsa och följa instruktionerna steg för steg! Men man måste läsa väldigt noggrant och man måste läsa allt! Ibland kan man fastna på vissa ord, men då får man försöka ta reda på vad de betyder!"

"Stämningen på Studiefrämjandet är mycket bra, det är en mycket positiv stämning hos både elever och personal! Jag har fått mycket bra hjälp av lärarna, Kjell och Rolf."

Slutligen frågar jag: "Har du några råd till de som ska börja på kurs här?" Bodil svarar: "Se till att du har en ordentlig studiedisciplin, gör gärna upp ett studieschema och försök följa det." "Många invandrare har svårt med att läsa den skrivna svenska texten och förstå den, har du något råd till dem?" säger jag. "Ett råd som kan göra förståelsen för det skrivna svenska ordet bättre; läs mycket svenska tidningar och böcker!" svarar Bodil slutligen.

Intervju onsdag 4 oktober 2006.

Marianne adolfsson kunde skriva maskin och hade arbetat en del med Word innan hon började kursen Datorkunskap, men hade stora luckor vad gällde Wordhanteringen.

Efter att ha gått igenom kursen Datorkunskap och Operativsystem känner hon sig nu ganska säker vad gäller datorns grundläggande funktioner och skall gå vidare med kursen programhantering .Hon tycker inte längre det bär emot att skriva långa texter och tvekar inte att söka information på internet.

Att kunna systematisera dokument i mappar m.m. och därmed få ordning i sin dator, anser hon för henne avsevärt ha ökat datoranvändandet hemma.- Det är bra med en studieplan och en sluttid, men samtidigt bra att man kan skjuta fram sluttiden om man märker att det behövs. -

Den bok som vi rekommenderar anser hon vara bättre än de böcker hon tidigare har hittat ute i handeln för självstudier. Hon tyckte det var svårt att komma igång med FirstClass och gick själv en andra introduktion (FirstClass) efter en månad för att komma över den tröskeln. Hon brukar studera både hemma och här på Sfr och tycker att elevstödet är mycket bra när man samlat på sig frågor under hemarbetet.

Men även att sitta på Sfr på icke elevstödstid är mycket bra för det finns alltid någon att fråga och alla elever är väldigt hjälpsamma.Det kan dessutom vara bra omväxling att komma hemifrån om man är pensionär.

Råd till andra som börjar: Att komma igång bra med FirstClass! Öva mycket i FirstClass!

Intervju onsdag 11 oktober 2006.

© Rolf Malmquist
    2006-03-29