Längst ned!

Låtstugan Gävle Folkteater tisdag 6 maj 2014
18 mars i Sandviken, innan första inspelningen

Repetition av hur vi ska stå när vi spelar in (4 mars 2014)Förberedelser inför en Keno-dragning
Skivan klar och skivsläpp plus konsert i Svabensverk 30 juni 2014
LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR MED LÅTSTUGAN

Julavslutning med dansträning 16 dec 2014 och spel på Tennstopet

STOMP-konserten 18 okt 2014

Musik i stan 3 dec 2012, katolska kyrkan

SAW SpelmansAfterWork på Tennstopet i Gävle 6 feb 2012

Tennstopet 2 april 2012

Låtstugan i Stjärnsund 2 och 3 augusti 2013!

Två bilder frn 11 juni 2013

Hur går döda spelmän? 15 feb 2015

Den levande julkalendern, som startade p folkteatern

Spelningen i Bollnäs för regionfullmäktige Gävleborg. 33 spelmän var med.


Här nedan finns det länkar till Youtube, där Låtstugan och/eller Görgen är med:


Med djävulen i hälarna

Spelmansslaget i Delsbo

Skivsläpp i Svaben

Symphonic Stomp of Sweden 2013

Görgen med G (15minuter)

Görgen Antonsson och Gävle Symfoniorkester

© Rolf Malmquist