En liten handledning i Paint Shop Pro version 8

  Öppna Browse-fönstret och öppna en bild
Klicka på öppna-knappen och klicka dig fram till den mapp där du har dina bilder (foton). Klicka sedan på knappen Browse i dialogrutan Öppna

Nu kan du se alla bilder i den mappen som små miniatyrbilder tumnagelsbilder (thumbnails). Du dubbelklickar på den bild som du vill arbeta med.

 

Beskära en bild
När du har öppnat bilden, så ska du använda ett verktyg som heter Crop Tool och finns i verktygsfältet på vänster sida. Det verktygsfält som ligger lodrätt. 

Du markerar med musknappen den del av bilden som ska vara kvar. Sedan kan du justera den rektangel, som blir när du markerar. När du har fått rektangeln, som du vill ha den, så dubbelklickar du mitt i rektangeln. Allt utom det som finns i rektangeln försvinner. Du har alltså beskurit bilden.

  Spara som
När du har arbetat med din bild, antingen du har beskurit den eller ändrat den på något annat sätt, så ska du spara om den. Du ska alltså inte spara den genom att klicka på knappen Spara, för då försvinner ursprungsbilden! 

Du ska i stället spara om den genom att välja Spara som. Det gör du bäst och enklast genom att trycka funktionstangenten F12. Då kommer du till dialogrutan Spara som. Om du vill spara din ändrade bild i samma mapp som orginalbilden kan du göra som jag brukar, du kan lägga till ett litet a. Om orginalbilden heter exempelvis dsc04006.jpg så kan den ändrade bilden heta dsc04006a.jpg.

Spara om bilden och välja komprimeringsgrad
När du står i dialogrutan Spara som och vill kunna välja hur mycket bilden ska komprimeras, så ska du först se till att få rätt filformat. Om du har öppnat en jpg-bild då blir det jpg-format när du väljer Spara som

Men om du skapar en ny bild då blir det psp-format om du inte väljer något annat. Psp är Paint Shop Pros eget filformat. Ska man jobba vidare med bilden nästa dag då ska man spara i psp-format, för då komprimeras inte bilden alls, utan behåller sin kvalitet.Komprimering i jpg-format
Sedan du valt jpg-format ska du i dialogrutan Spara som... välja Options. I nästa dialogruta väljer du Run Optimizer... Sedan kommer du till en dialogruta där du kan välja komprimeringsgrad. Även om jpg-komprimeringen har blivit bättre genom åren så ska man komma ihåg att jpg-komprimeringen är en förstörande komprimering. 

Dessutom förstörs den för varje gång du sparar om den, därför är det extra viktigt att ha orginalbilden kvar! Siffran 1 ger bästa kvaliteten och största filstorleken. Högsta siffran exempelvis 99 ger en helt förstörd bild och minsta storleken. Du ser i den högra av de två bilderna i dialogrutan hur förstöringen ökar när du ökar komprimeringen. Det är alltså en balansgång där man har att ta ställning till minsta filstorlek och bästa kvalitet! Det är bara att prova och titta .

Markera en del av en bild och skapa en ny bild
Nu ska du använda verktyget Selection Tool. Där finns tre olika verktyg att välja mellan: Selection, Freehand Selection och Magic Wand (trollstav). Du ska nu välja Selection. När du har valt Selection kan du se en palett som heter Tool Options. Den anpassar sig efter vilket verktyg du valt i verktygspaletten som ligger lodrätt längst till vänster. 

Längst till vänster på paletten kan du se Selection type och där välja Rectangle. Markera den del på bilden som du vill skapa en ny bild av. Tryck CTRL+C för att kopiera och tryck sedan på CTRL+V för att klistra in markeringen som en ny bild. Tryck på F12 för att spara och välj jpg-formatet och kör komprimeringsguiden och välj en bra komprimering.

Förminska en bild
Klicka ned Image-menyn och välj Resize. Du kan välja att förminska den procentuellt (percent), vilket kanske är det lättaste eller att välja hur stor bilden ska vara i pixlar mätt (pixels). 

Kolla om det blev bra genom att förstora bilden på skärmen (enbart på skärmen) med plus-tangenten (på siffertangentdelen). Du kan också förminska den på skärmen med minus-tangenten. Spar sedan genom att trycka på F12!

Ändra ljusstyrka, kontrast och färger
Du ska nu använda verktygsfältet Toolbars Photo. Där finns olika val, som du ser på bilden till vänster. Du kan prova att öppna en bild och sedan klicka på One Step Photo Fix... Ibland funkar det väldigt bra, programmet kör igenom alla valen på menyn och det går av sig själv. 

Om det inte blir bra kan du enkelt ångra genom att trycka på CTRL+Z. Sedan kan du prova de olika menyvalen en efter en. Längst ned kan du ta bort röda ögon, som gärna blir när man fotograferar med blixt.Skriva i en bild
Verktyget heter Text Tool (kortkommandot T), se bilden till vänster. Klicka på knappen och skriv den text du vill ha. Välj från paletten som ligger vågrätt ovanför: för det första ska det vara floating och sedan kan du välja typsnitt och storlek. Klicka i bocken för Remember text, så kommer programmet ihåg vad du skrev senast, vilket är mycket bra om du vill prova flera gånger! Se dialogrutan till vänster! 

Sedan du tryckt OK, kan du lägga på några effekter på texten men markeringen måste vara kvar! Klicka ned Effects och sedan 3D Effects.Välj exempelvis Inner Bevel... och prova dig fram. Du kan också prova Effects och sedan Drop Shadow... Ta bort markeringen med kortkommandot CTRL+D och spara med F12.

Om du klickar på bilden nedanför så kommer du till bilden som jag gjorde som en banner.  Skapa en banner med text
Du skapar en ny bild genom att klicka på knappen New (kortkommandot CTRL+N). Storlek exempelvis 500 gånger 150 pixlar och välj bakgrundsfärg. Skriv text och lägg på effekter. Se punkt 9 ovan. Jag lägger inte in bannern, men du kan se nedan till vänster när jag förminskat den till en knapp!
Göra om bannern till en knapp
Ganska enkelt. Du klickar ned menyn Image och väljer Resize. Väljer lämplig storlek. Sedan väljer du Effects och 3D Effects och Buttonize. Resultatet ser du till vänster!
Göra ett kollage
Skapa en stor tom bild med vit bakgrund. Sedan kan du öppna olika bilder (foton) och markera (med Selection) och kopiera med CTRL+C och sedan klistra in på den nya tomma bilden med CTRL+E. Jag har dessutom lagt till en 3D-effekt, buttonize, en slags ram runt bilden.
Använda verktyget Picture Tube Tool
Kortkommandot I. Det finns alltså en massa färdiga bilder med genomskinlig bakgrund under verktyget Picture Tube Tool. Det finns 58 olika kategorier och under varje kategori finns det också ett antal färdiga bilder. Tre exempel till vänster från kategorin Zoo Animals.
Manipulera en bild
En liten manipulerad bild är inte svår att göra i PSP. Nappen kommer från verktyget Picture Tube Tool. Såpbubblan kommer från en annan bild. Alla 13 punkterna (utom den fjortonde) hann vi med på genomgången i onsdags (14 april 2004). 

Genom att denna hemsida finns kvar på Internet kan du repetera vad vi gjorde och få litet hjälp med minnet. Bilden på apungen och såpbubblan kommer från den danska webbplatsen www.fotokritik.dk.


© Rolf Malmquist